Huisreglement


Bij het kopen van kaarten voor de Piekweek wordt gevraagd of je akkoord gaat met het huisreglement omtrent de Piekweek en het Lustrumterrein. Lees deze dus goed door voordat jij kaarten gaat kopen voor de Piekweek.

Voor de Piekweek en het Lustrumterrein gelden de volgende regels volgens het Huisreglement:

 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en
  akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie en het personeel op.
 • U dient zich te kunnen legitimeren wanneer dit gevraagd wordt door de organisatie of
  het personeel.
 • Bij toegangscontrole dient u mee te werken.
 • De organisatie heeft het recht op visitatie en tassencontrole van de bezoeker bij de
  toegangscontrole.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldige toegangskaart. In geval u geen geldige
  toegangskaart bezit kan dit leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van wapens en/of gevaarlijke/scherpe
  voorwerpen.
 • Het bezit en/of gebruik van (soft/hard) drugs is verboden. Bij het vermoeden van
  drugsgebruik heeft de organisatie het recht een drugstest uit te voeren. Bezoekers die
  positief getest worden op drugs worden van het Lustrum Terrein verwijderd en kan de
  toegang tot de rest van de Piekweek ontzegd worden.
 • Geen ongewenste intimiteiten.
 • Geen racisme.
 • Geen agressie of hinderlijk gedrag.
 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee te nemen.
 • Roken is alleen buiten toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Ook is
  het aanbieden van alcoholische drank aan mensen jonger dan 18 jaar niet toegestaan.
 • K.S.V. Sanctus Virgilius en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm
  van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoek(st)er oploopt tijdens uw bezoek
  aan het Lustrumterrein. Het betreden van het Lustrum Terrein is geheel op eigen risico.
 • K.S.V. Sanctus Virgilius is niet aansprakelijk voor diefstal/verlies van persoonlijke
  bezittingen op het Lustrum Terrein. Gebruik maken van garderobe en/of kluisjes is uw
  eigen risico.
 • Bij misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Verwijdering van het Lustrum Terrein geeft de persoon in kwestie geen recht op
  restitutie van een toegangskaart.
 • Door zich niet te houden aan het huisregelement, loopt een bezoeker het risico dat
  toegang tot de rest van de Piekweek ontzegd wordt. De bezoeker heeft in dat geval
  geen recht op restitutie van de toegangskaarten.
 • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit schriftelijk bij de organisatie
  van K.S.V. Sanctus Virgilius melden. Klachten dienen binnen drie (3) dagen na het
  moment van ontstaan te worden gemeld, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.
 • Daar waar in de praktijk blijkt dat deze huisregels niet voldoende duidelijk zijn, zal het
  Veiligheidsteam beslissen. Deze uitspraak is op dat moment bindend.

  Dank voor uw medewerking, De Piekweek Commissie en het Dagelijks Bestuur.