Huisreglement | 24ᵉ Lustrum der KSV Sanctus Virgilius

Huisreglement


Bij het kopen van kaarten voor de Piekweek wordt gevraagd of je akkoord gaat met het huisreglement omtrent de Piekweek en het Lustrumterrein. Lees deze dus goed door voordat jij kaarten gaat kopen voor de Piekweek.

Voor de Piekweek en het Lustrumterrein gelden de volgende regels volgens het Huisreglement:

 • Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement.
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie en het personeel op.
 • U dient zich te kunnen legitimeren wanneer dit gevraagd wordt door de organisatie of het personeel.
 • Toegang tot het evenement is alleen mogelijk als lid van K.S.V. Sanctus Virgilius, op vertoon van een geldige collegekaart of als de bezoeker geïntroduceerd wordt door een lid van K.S.V. Sanctus Virgilius.
 • De organisatie heeft het recht op visitatie en tassencontrole van de bezoeker bij de toegangscontrole.
 • U dient in het bezit te zijn van een geldige toegangskaart. In geval u geen geldige toegangskaart bezit kan dit leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van wapens en/of gevaarlijke/scherpe voorwerpen.
 • Het bezit en/of gebruik van (soft/hard) drugs is verboden. Bij het vermoeden van drugsgebruik heeft de organisatie het recht een drugstest uit te voeren. Bij weigering wordt de bezoeker direct van het Lustrum Terrein verwijderd. Bezoekers die positief getest worden op drugs worden van het Lustrum Terrein verwijderd en kan de toegang tot de rest van de Piekweek ontzegd worden.
 • Geen ongewenste intimiteiten.
 • Geen racisme.
 • Geen agressie of hinderlijk gedrag.
 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee te nemen.
 • Roken is alleen buiten toegestaan op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.
 • Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Ook is het aanbieden van alcoholische drank aan mensen jonger dan 18 jaar niet toegestaan.
 • K.S.V. Sanctus Virgilius en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoek(st)er oploopt tijdens uw bezoek aan het Lustrumterrein. Het betreden van het Lustrum Terrein is geheel op eigen risico.
 • K.S.V. Sanctus Virgilius is niet aansprakelijk voor diefstal/verlies van persoonlijke bezittingen op het Lustrum Terrein. Gebruik maken van garderobe en/of kluisjes is uw eigen risico.
 • Bij misdrijven wordt aangifte gedaan bij de politie.
 • Verwijdering van het Lustrum Terrein geeft de persoon in kwestie geen recht op restitutie van een toegangskaart.
 • Door zich niet te houden aan het huisregelement, loopt een bezoeker het risico dat toegang tot de rest van de Piekweek ontzegd wordt. De bezoeker heeft in dat geval geen recht op restitutie van de toegangskaarten of dranktegoed.
 • Wanneer u klachten van welke aard ook heeft, kunt u dit schriftelijk bij de organisatie van K.S.V. Sanctus Virgilius melden. Klachten dienen binnen drie (3) dagen na het moment van ontstaan te worden gemeld, bij gebreke waarvan uw klachtrecht vervalt.
 • Daar waar in de praktijk blijkt dat deze huisregels niet voldoende duidelijk zijn, zal het Veiligheidsteam beslissen. Deze uitspraak is op dat moment bindend.

Dank voor uw medewerking, De Piekweek Commissie en het Dagelijks Bestuur.